header01

Nieuws 

Met ingang van 1 februari 2019 gaat Meetpunt Kwaliteit verder onder de naam INSZO, Instituut voor Zorg Optimalisatie.

Lees hierover mee in ons e-magazine: INSZO Magazine

Instituut voor Zorg Optimalisatie ontwikkelt en levert sturingsinformatie ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van de eerstelijns(keten)zorg. Hiervoor gebruiken we data afkomstig van laboratorium-, apotheek- en huisartsinformatiesystemen. De sturingsinformatie wordt opgeleverd in de vorm van spiegelinformatie en feedback voor het farmacotherapie overleg (FTO), diagnostisch toetsoverleg (DTO) en de scores op kwaliteitsindicatoren voor zorggroepen. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in samenwerking met universiteiten, waarbij de rol van Instituut voor Zorg Optimalisatie kan variëren van projectleider tot onderaannemer bij dataverzameling.

Instituut voor Zorg Optimalisatie is een gecertificeerd Regionaal Datacentrum (RDC) en voldoet daarmee aan de door InEen en Zorgverzekeraars Nederland gestelde kwaliteitseisen ten behoeve van de landelijke benchmark ketenzorg.

 

Instituut voor Zorg Optimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl