header01

inzichtelijk en apotheekoverstijgend

Met het dashboard van INSZO kunnen apothekers eenvoudig inzicht krijgen in de uitkomst van verschillende indicatoren. Hiervoor worden gegevens van apotheken binnen een cluster samengevoegd, zodat een volledig beeld ontstaat van patiënten die medicatie ophalen in verschillende apotheken. Ook wordt informatie van verschillende apotheken (na toestemming) gecombineerd om een volledig overzicht per huisarts te krijgen. De apotheker selecteert zelf in de tool met welke artsen afspraken zijn gemaakt, waarna het resultaat van deze selectie berekend en getoond wordt. Naast het groepsresultaat biedt de dashboardtool een visueel overzicht van de resultaten van de individuele artsen en de ontwikkeling in de tijd. Dit biedt inzicht in het effect van interventies.

Het koppelen van data van huisartsen, apotheken en laboratoria geeft nog meer mogelijkheden.

De volgende standaardrapportages zijn op dit moment beschikbaar:

  • IGJ-indicatoren
  • Indicatoren gebaseerd op MFB’s
  • Vektisindicatoren over voorschrijfgedrag van huisartsen
  • Gebruik van medicatie voor astma en COPD
  • Therapietrouw en persistentie van dure geneesmiddelen
  • Synchronisatie

Naast deze standaardprogramma's kunnen we vanuit onze bibliotheek met indicatoren ook een op maat gemaakt programma voor u samenstellen. Voor vragen naar de mogelijkheden en een demo-rapportage kunt u contact opnemen via telefoonnummer 085-485 72 30 of per e-mail: inszo@inszo.nl

Instituut voor Zorgoptimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl

Algemene voorwaarden