header01

Diagnostisch Toets Overleg (DTO) is een vorm van nascholing binnen een kleine groep huisartsen (zo´n zes tot twaalf personen), doorgaans de huisartsengroep (hagro). In deze nascholing wordt persoonlijke feedback op het aanvragen van aanvullende diagnostiek bij een klinisch probleem gecombineerd met het bespreken van de richtlijnen voor betreffend probleem. Het doel van de nascholing is de kwaliteit van het aanvraaggedrag te verbeteren zodat die gedaan wordt conform landelijke, evidence based richtlijnen.

In Zuidoost- en Noordoost-Brabant

Instituut voor Zorg Optimalisatie verzorgt samen met de klinisch chemici in Zuidoost- en Noordoost-Brabant het DTO voor de huisartsengroepen. Daartoe ontvangen we, via STIZON, aanvraaggegevens over aanvullende diagnostiek van Diagnostiek voor U, Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, St. Anna Zorggroep, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven.

In andere regio’s

Ook in andere regio’s willen we graag DTO aanbieden met de laboratoria daar. Neem contact met ons op als u interesse hebt, dan onderzoeken we samen de mogelijkheden.

Top 50

Eén keer per jaar krijgt elke huisarts een persoonlijk overzicht "Top 50 diagnostische aanvragen", met als vergelijking de Top 50 uit de regio. Dit is puur informatief, maar kan uzelf inspireren om uw aanvraagroutines onder de loep te nemen. En natuurlijk om aan DTO deel te nemen.

Onderwerpen

Gereed:

 • D-dimeer
 • Vage klachten
 • Vitamines
 • Allergie
 • Schildklier
 • Anemie
 • Leverfunctiestoornissen
 • Calprotectine en lactoseintolerantie
 • Artritis

Algemene werkwijze DTO

Een DTO bestaat uit twee onderdelen:

1. Een e-learning voor elke deelnemer als voorbereiding op de DTO bijeenkomst.

De deelnemer ontvangt twee weken voor de groepsbijeenkomst een uitnodiging voor deze e-learning. Met behulp van deze e-learning kan men de kennis opfrissen over het gekozen onderwerp en wordt al persoonlijke feedback gegeven op de diagnostiek.

2. Een groepsbijeenkomst.

Deze bijeenkomst wordt begeleid door een erkend kwaliteitsconsulent (EKC), met als consulent een klinisch chemicus, specialist of anderszins deskundige. Doel van de bijeenkomst is te komen tot afspraken over het doelmatig aanvragen van diagnostiek.

Het belangrijkste agendapunt is het individuele aanvraaggedrag met elkaar te bespreken. Hiervoor worden feedback- en benchmarkgegevens verstrekt voor de hele groep. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook kort stil gestaan bij eventuele vragen die de e-learning heeft opgeroepen. Vervolgens wordt verder ingegaan op de kennis over de diagnostische test, de klinische betekenis en de kosten, ter ondersteuning van de afspraken die de groep kan maken over eventueel aanpassen van het aanvraaggedrag.

De DTO’s worden financieel en inhoudelijk mogelijk gemaakt door de laboratoria. Accreditatie vindt plaats volgens de regelgeving van de toetsgroepscholing. Voor een volledig DTO worden twee accreditatiepunten toegekend.

Aanvragen DTO

De EKC of een ander lid van de groep mailt naar dto@inszo.nl met het verzoek een DTO te organiseren. Instituut voor Zorg Optimalisatie zal contact opnemen om het onderwerp vast te leggen en een datum voor de bijeenkomst af te spreken. Bij elke aanmelding controleren we of we beschikken over de juiste gegevens:

 • Welke huisartsen nemen deel aan dit DTO?
 • Wat zijn de e-mailadressen van deze huisartsen? (nodig voor inlog in de e-learning)
 • Praktijkgrootte van de huisartsen? (voor standaardisatie van de spiegelcijfers)

Houdt u rekening met minstens zes weken voorbereidingstijd tussen uw aanvraag en de DTO-bijeenkomst.

Voorbeeld

 

Deze grafiek komt uit de DTO-module “D-dimeer” en laat het aantal aanvragen voor de D-dimeer test zien van de huisartsen in hagro X in regio Zuidoost-Brabant in 2015. De gegevens worden weergegeven per 1000 patiënten. Op deze manier worden de gegevens gecorrigeerd voor verschil in praktijkgrootte.

Doel van deze grafiek is inzicht te geven in het eigen aanvraaggedrag. De D-dimeer bepaling is noodzakelijk om een diep veneuze trombose uit te kunnen sluiten. De NHG standaard Diep veneuze trombose en longembolie (2015) adviseert om diagnostiek te verrichten op basis van beslisregels, na anamnese en lichamelijk onderzoek, in combinatie met een D-dimeerbepaling.

Contact:

Wilt u meer weten over ondersteuning bij DTO, dan kunt u contact opnemen met Instituut voor Zorg Optimalisatie via telefoonnummer 085-485 72 30 of per e-mail: dto@inszo.nl

Jaarverslagen DTO-commissie Zuidoost- en Noordoost-Brabant: