nail

Nieuws 

Diagnostisch Toets Overleg draait om het bevorderen van doelmatig aanvragen van diagnostiek middels betrouwbare spiegelinformatie over het aanvraaggedrag van de huisarts. In het bijgaande filmpje wordt uitgelegd hoe een DTO tot stand komt.  

We komen graag vrijblijvend bij u langs voor nadere toelichting en om de verschillende opties te bespreken. Hiervoor kunt telefonisch (085-4857230) of per e-mail (dto@meetpuntkwaliteit.nl) een afspraak met ons maken.

------------------------------------------------------------------

De leden van de DTO-commissie Zuidoost- en Noordoost-Brabant hebben ook in 2017 weer vol energie samengewerkt aan DTO in de regio. Meer over de vruchtbare ontwikkelingen van afgelopen jaar, kunt u nalezen in het jaarverslag 2017.

------------------------------------------------------------------

Meetpunt Kwaliteit ontwikkelt en levert sturingsinformatie ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van de eerstelijns(keten)zorg. Hiervoor gebruiken we data afkomstig van laboratorium-, apotheek- en huisartsinformatiesystemen. De sturingsinformatie wordt opgeleverd in de vorm van spiegelinformatie en feedback voor het farmacotherapie overleg (FTO), diagnostisch toetsoverleg (DTO) en de scores op kwaliteitsindicatoren voor zorggroepen. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in samenwerking met universiteiten, waarbij de rol van Meetpunt Kwaliteit kan variëren van projectleider tot onderaannemer bij dataverzameling.

Meetpunt Kwaliteit is een gecertificeerd Regionaal Datacentrum (RDC) en voldoet daarmee aan de door InEen en Zorgverzekeraars Nederland gestelde kwaliteitseisen ten behoeve van de landelijke benchmark ketenzorg.

 

Meetpunt Kwaliteit

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Antwoordnummer 56035
3506 VB Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: meetpunt@meetpuntkwaliteit.nl