nail

Meetpunt Kwaliteit ontwikkelt en levert sturingsinformatie ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van de eerstelijns(keten)zorg. Hiervoor gebruiken we data afkomstig van laboratorium-, apotheek- en huisartsinformatiesystemen. De sturingsinformatie wordt opgeleverd in de vorm van spiegelinformatie en feedback voor het farmacotherapie overleg (FTO), diagnostisch toetsoverleg (DTO) en de scores op kwaliteitsindicatoren voor zorggroepen. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in samenwerking met universiteiten, waarbij de rol van Meetpunt Kwaliteit kan variëren van projectleider tot onderaannemer bij dataverzameling.

Meetpunt Kwaliteit is een gecertificeerd Regionaal Datacentrum (RDC) en voldoet daarmee aan de door InEen en Zorgverzekeraars Nederland gestelde kwaliteitseisen ten behoeve van de landelijke benchmark ketenzorg.

 

Meetpunt Kwaliteit

Bezoekadres:
Gebouw Strijp-Z
Tilburgseweg-West 100
5652 NP Eindhoven

Postadres:
Antwoordnummer 11195
5600 VC Eindhoven
T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: meetpunt@meetpuntkwaliteit.nl